• Honeymoon Packages
 • Greek Island Hopping Vacations
 • Acropolis Select athens hotel
 • Katikies Traditional Houses Hotel- Santorini - Greece
 • Notos Spa Hotel - Santorini - Greece
 • President Hotel - Athens - Greece
 • Herodio Hotel - Athens - Greece
 • Cosmopolitan Suites Hotel - Santorini - Greece
 • Poseidon Hotel - Mykonos - Greece
 • Royal Myconian Hotel - Mykonos - Greece
 • Volcanos View Hotel- Santorini - Greece
 • Chromata Hotel - Santorini - Greece
 • Myconian Imperial Hotel - Mykonos - Greece
 • Ios Palace Hotel - Ios - Greece
Airticket search
Travel Sites
49 visitors online

EMBASSIES in Athens Greece

  Europe

Albania 
1, Karachristou Str. 11521 Athens 
Tel: 003010 - 7234412, 003010 - 7231972

Austria 
26, Alexandras Ave. 10683 Athens 
Tel: 0030 210 8257230 Fax: 0030 8219 823

Belgium 
3, Sekeri Str 10671 Athens 
Tel: 003010 - 3617886-7, 003010 - 3604289

Bulgaria 
33A, Stratigou. Kalari Str. 15452 Athens 
Tel: 003010 - 6478105-8, 003010 - 6748130

Croatia 
4, Tzavella Str. 15451 Athens 
Tel: 003010 - 6777033, 003010 - 6711208

Cyprus 
16, Irodotou Str. 10674 Athens 
Tel: 003010 - 7232727, 003010 - 7231927

Czech Republic 
6, G. Seferi Str. 15452 Athens 
Tel: 003010 - 6719701, 003010 - 6710675

Denmark 
11, V. Sohpias Ave 10671 Athens 
Tel: 003010 - 3608315-6, 003010 - 3636163

Estonia 
48-50 P. Ioakim Str. 10676 Athens 
Tel: 003010 - 7229803, 003010 - 7229804

Finland 
1, Eratosthenous Str. 11635 Athens 
Tel: 003010 - 7011775, 003010 - 7515064

France 
7, V. Sophias Ave 10671 Athens 
Tel: 003010 - 3391000, 003010 - 3391009

Germany 
3, Karaoli & Dimitriou Str. 10675 Athens 
Tel: 003010 - 7285111, 003010 - 7251205

Hungary 
16, Kalvou Str. 15452 Athens 
Tel: 003010 - 6725994, 003010 - 6470890

Iceland 
60, Papanastasiou & Kallari Str. 15452 Athens 
Tel: 003010 - 6726154, 003010 - 6779770

Ireland 
7 Vass. Kon/nou Ave. 10674 Athens 
Tel: 003010 - 7232771-2, 003010 - 7240217

Italy 
2, Sekeri Str. 10674 Athens 
Tel: 003010 - 3617260, 003010 - 3617330

Lithuania 
40, Dimosthenous Str. 15234 Athens 
Tel: 003010 - 6848204, 003010 - 6848204

Luxembourg 
11-13, Skoufa Str. 10673 Athens 
Tel: 003010 - 3640040, 003010 - 3638761

Malta 
2, Efplias Str. 18533 Piraeus 
Tel: 003010 - 4185715-6, 003010 - 4539966

Netherlands 
5-7 Vas. Konstantinou Ave. 10674 Athens 
Tel: 003010 - 7239701-4, 003010 - 7248900

Norway 
23, V. Sophias Ave. 10674 Athens 
Tel: 003010 - 7246173-4, 003010 - 7244989

Poland 
22, Hrissanthemon Str. 15452 Athens 
Tel: 003010 - 6775742, 003010 - 6718394

Portugal 
44, Karneadou Str. 10676 Athens 
Tel: 003010 - 7290096, 003010 - 7236784

Romania 
7, Em. Benaki Str. 15452 Athens 
Tel: 003010 - 6728875, 003010 - 6728883

Russia 
28, N. Litra Str. 15452 Athens 
Tel: 003010 - 6725235, 003010 - 6749708

Slovakia 
4, Seferi Str. 15452 Athens 
Tel: 003010 - 6776757-8, 003010 - 6776760

Slovenia 
10, Mavili Str. 15452 Athens 
Tel: 003010 - 6775683-5, 003010 - 6775680

Spain 
21 Dion Aeropagitou Str. 11742 Athens 
Tel: 003010 - 9213123, 003010 - 9214264

Sweden 
7, Vas. Kon/nou Ave. 10674 Athens 
003010 - 7290421-4, 003010 - 7229953

Switzerland 
2, Iassiou Str. 11521 Athens 
Tel: 003010 - 7230364-6, 003010 - 7249209

United Kingdom 
91 Vas. Sofias Ave. 10675 Athens 
Tel: 003010 - 7236211, 00310 - 7230954

Vatican City 
2, Mavili Str. 15452 Athens 
Tel: 003010 - 6743598, 003010 - 6722728

Yugoslavia 
25, Evrou Str. 11527 Athens 
Tel: 003010 - 7774344, 003010 - 7796436

Greek Island and Mediterranean Cruises
3 day cruise to Greek Islands and Turkey
greek island cruises - 3 days
cheap greek islands cruise
greece cruise - 7 day greek islands cruise
mediterranean cruise - greek islands cruise
cruise to mediterranean greek islands
Click here to plan your own Greek Holiday Package